idioma idioma
banner

Més detalls

UTM 31T o bé 31 Nord. X:6 xifres restar -1 a 4a esquerra. Y:7 xifres restar -2 a 5a esquerra. Transformar. Escriure a maps º ' ", º ' "

correu facebook
botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.