idioma idioma idioma
banner

Poblats Ibèrics

Urbanisme, poblats i sistemes constructius de la cultura ibèrica

A l'Edat de Ferro, al nord-est de la península hi havia una estructura consolidada d'assentaments escampats per tot el territori i de diverses dimensions. Els nuclis de primer ordre eren poblats fortificats de manera monumental, amb una superfície d'entre 8 i 15 Ha. A partir d'aquests nuclis principals, i intercomunicats a través de rutes comercials, hi havia assentaments de segon ordre, poblats més petits d'unes 2 a 4 Ha. Finalment, els de tercer ordre constituïren estructures més reduïdes, amb una superfície de 0,5 a 1 Ha i que serien ciutadelles, granges o petits nuclis rurals i fortaleses de control del territori, és a dir, centres especialitzats.

imatge

L'estructura dels poblats s'adaptava a les característiques del terreny i condicionava el traçat dels carrers. La tipologia variava segons es tractés de poblats situats als cims de petits turons, al vessant o a la plana. La planta habitual era un mur perimetral amb cases adossades a la muralla i separades amb parets mitgeres, agrupades en illes dividides per carrers. A partir del segle VI aC es troben traçats ortogonals més complexos.

Les cases, construïdes directament sobre la roca, tenien els fonaments i base dels murs fets de pedra. La part superior dels murs i les parets eren de tova (barreja d'argila, sorra, aigua i palla). També es feien tàpies (barreja d'argila, sorra i pedres) que s'emblanquinaven amb calç per impermeabilitzar-les. De vegades, les parets es decoraven. Les cases podien ser d'una sola planta o de dues plantes. Les teulades eren un embigat de fusta, branques i canyes recobert amb argila, tot i que també utilitzaven l'argamassa per a impermeabilitzar els sostres, els quals podien ser plans o inclinats a una o dues aigües per facilitar l'evacuació de la pluja. Els ibers tenien sofisticats sistemes de recollida d'aigües subterrànies i superficials, un bon exemple es pot veure al poblat del Molí de l'Espígol. Als poblats més antics, segle VII aC, els habitatges tenien una sola estança en què es desenvolupaven totes les funcions. Més endavant trobem habitatges amb diverses estances amb funcions diverses: cuina, zona de descans, zona d'emmagatzematge, àrees de treball.

imatge

Tribus i principals jaciments

Les fonts gregues i llatines parlen d'una ètnia ibèrica composta per diferents estructures tribals. Al sud-est i al llevant peninsular descriuen elits de poder que controlaven la producció i el comerç de diversos poblats fortificats. En canvi al nord-est els poblats estaven regits per senats formats per consells d'ancians o pels membres més destacats dels grups gentilicis.

mapa

Airenosis
Andosins
Sordons
Elisyces
Iacetans
Ilergets
Ilercavons
Ceretans
Castel·lans
Bargusis
Indigets
Lacetans
Ausetans
Laietans
Cossetans

Llista de poblacions ibèriques de Catalunya

Les principals tribus ibèriques costaneres, de nord a sud, eren:

Les principals tribus ibèriques de l'interior eren:

Altres tribus mencionades a diverses fonts són els sedetans, a la vall mitjana de l'Ebre des de la desembocadura del Jalón fins la del Aguas Vivas, el principal jaciment dels quals és el poblat fortificat Cabezo de Alcalá, Azaila, Terol (S. IV - I aC.); els suesetans, situats entre els sedetans i els ilergets arribaven fins el territori pirinenc on trobem els airenosins, els andosins i els ceretans a les valls actuals Vall d'Aran, Andorra i Cerdanya respectivament. També hi ha una tribu anomenada castellans que se situa a l'àrea de la Garrotxa.

Pel que fa als ibers meridionals, es coneixen les tribus dels bastetans, oretans, turduls i turdetans.

A través del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) s'ha muntat La Ruta dels Ibers. Inclou 17 jaciments ibèrics musealitzats, estructurats en 7 itineraris. Pots veure la relació a:

Ruta dels Ibers

MAPES DE LA CATALUNYA IBÈRICA

Cliqueu sobre les imatges dels mapes per a obrir-los o guardar-los. Si no disposeu del Google Earth, cliqueu aquí per descarregar-vos-el gratuïtament. Si no voleu instal·lar el programari, podeu veure una versió més simplificada dels mapes aquí.

Mapa poblats ibèrics

Mapa segons els clàssics

imatge imatge

Darrera versió: Novembre 2014

LLista_360_poblats_ibèrics

LLegenda del mapa de poblats:

  1. En vermell: poblats visibles (per a resolució del Google Earth).
  2. En blanc: poblats no visibles, però potser a nivell de terra sí.
  3. En groc: altres tipus de jaciments.

+ detalls sobre els mapes.

_

facebook

botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.