idioma idioma idioma
banner

Cronologia

L'iber va ser la llengua parlada durant molts segles al territori que ocupen avui els Països Catalans i les seves petges les trobem encara per tot arreu: des dels noms de les comarques que mantenen els de les tribus ibers fins a les eines utilitzades a l'agricultura, les festes tradicionals o els indrets religiosos. La cultura ibèrica és el nostre substrat directe.

Des del principi de la cultura ibèrica tenim escriptura: el text més antic escrit en llengua ibèrica data del segle VI aC i prové d'Ullastret (Empordà).

Els textos més moderns són del s I dC: uns grafits de Guissona i una estela de Requena s II dC.

És interessant que els textos més antics, s V aC facin servir el sistema dual, que trobem fins el segle III-II aC. Sembla que després es perd la diferenciació sordes/sonores.

Període i fets històrics

Situació de l'escriptura

  • Ibèric antic s. VII-V aC.
  • Ibèric Ple s. IV-III aC.
  • Finals s. III i primera meitat s. II aC.: arribada de Roma i intervenció sobre els poblaments indígenes.
  • Segona meitat s. II aC.: destrucció poblats ibèrics fortificats.
  • Primera meitat s. I aC.: intensificació reassentaments indígenes.
  • Segona meitat s. I aC.: època d'August.
  • S.VI aC. plom Ullastret.
  • Signari nord-oriental en sistema dual des del s. V fins als ss III-II aC.
  • Durant la romanització, extensió escriptura amb signari ibèric a zones celtibèriques.
  • Romanitzada tota la península, escriptura ibèrica segueix fins s. I dC. (grafits de Guissona) i II dC. (estela Requena).

Tot i que hi ha més de 2000 textos en escriptura ibèrica en tota mena de suports, i que més o menys es coneixen les equivalències fonètiques del signari amb l'alfabet llatí, la llengua representada amb l'escriptura ibèrica no ha estat encara desxifrada. Observant la gran quantitat de textos que hi ha, ens fem les següents preguntes:

Per tal de mirar de respondre-les, es pot crear una base de dades i introduir les inscripcions, intentant que hi hagi el major número de suports, llenguatges, alfabets i abastant tota la cronologia des dels s. VI - I aC. Podeu veure un corpus complet a la pàgina corpus inscripcions o, per exemple, una petita relació d'inscripcions a l'informe següent: Exemple inscripcions.html

Els resultats es mostren en una taula dinàmica. Podeu clicar a l'enllaç per accedir a la taula. Podeu veure les dades escollint les opcions per períodes (dalt), per materials de suport (dreta) o pel tipus d'alfabet (sota) i veureu les variables de cadascuna de les opcions: Exemple suports i llenguatges.xls

botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.