idioma idioma idioma
banner

Decodificació

Malgrat que es coneixen més o menys les equivalències fonètiques del signari ibèric amb l'alfabet llatí, estudiades per Gómez Moreno a partir de les monedes bilingües, hem entrat al segle XXI i la llengua ibèrica segueix envoltada de misteri, es resisteix a deixar-se desxifrar i, encara avui, no se sap quina és la seva filiació. Hi ha qui la vincula amb el basc, altres prefereixen orígens més remots i diuen que els ibers provenen del Caucas. De fet, però, l'arqueologia ha demostrat que hi ha un continuum de la població des de l'edat del bronze i que els ibers són els habitants autòctons dels Països Catalans.

El desxiframent del signari, fet als anys 20 per Gómez Moreno, es considera encara vigent per l'escriptura nord-oriental o iber llevantí, però presenta seriosos dubtes per les varietats meridional i pel tartessi.

Encara hi ha moltes incerteses, no tant pel que fa a conèixer l'equivalència aproximada de cada signe, com per saber com sonava realment un signe. Coneixem aproximadament l'inventari de sons, però no sabem quina oposició hi havia entre caràcters fonètics del mateix grup:

Veiem la decodificació del signari segons Gómez Moreno i segons Javier Velaza:

Gómez Moreno

Javier Velaza

imatge imatge

La metodologia actual d'estudi es basa en la transliteració a l'alfabet llatí dels textos originaris, fet que comporta múltiples errors perquè no són llengües del mateix tronc i no hi ha correspondències biunívoques.

Dificultats i riscos del sistema de transliteració a l'alfabet llatí:

botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.