idioma idioma idioma
banner

Llengua

A mesura que s’ha anat avançant en el coneixement de la llengua ibèrica, s’ha pogut definir el seu possible inventari de sons.

Feta una anàlisi quantitativa de valors absoluts a partir de textos de totes les cronologies i territoris, hem realitzat una estadística de la distribució de sons que ens ha permès imaginar com sonaria la llengua dels ibers.

La distribució de sons de la llengua ibèrica és molt anterior. Quan parlaven, els ibers preferien una articulació situada al davant de l’aparell fonedor que requeria l’obstrucció de l’aire feta amb els llavis, les dents i el paladar. La vocal de suport era majoritàriament la /i/.

La sorpresa ha estat constatar que la distribució consonàntica és molt regular, fet que permetria definir una unicitat de la llengua a tots els territoris. Per contra, la distribució vocàlica és molt menys regular i presenta diferències notables entre uns i altres territoris. Vegem-ho a continuació:

imatge

Askos amb inscripció ibèrica


Absències significatives:

A vegades ens dóna més informació allò que no trobem en una llengua que el que trobem. La llengua iber presenta algunes absències que han de ser, per força, significatives:

Atès que encara hi ha caràcters no desxifrats i alguns que no han estat interpretats correctament, aquesta és una aproximació generalista que marca un esbós de com podia sonar la llengua dels ibers.

Us podeu descarregar un estudi fet per Carme J. Huertas, basat en la freqüència absoluta de caràcters als diferents territoris i cronologies mencionats. Per al mateix es van tenir en compte els textos més llargs, evitant les marques repetitives i els signes que podrien tenir valor numeral que alterarien l’estadística.

Descarregar PDF

Enllaços interessants sobre la llengua ibèrica:

Pàgina del professor Rodríguez Ramos La Lengua Íbera: en Busca del Paradigma Perdido

Pàgina de l'Institut d'Estudis Ibers www.ibers.org

Pàgina de Promotora Española de Lingüística (PROEL) Alfabeto Ibérico

botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.